Menu Close

WYJAZD DO KINA

Dziś uczniowie klas 2 i 4 pojechali do kina.
Celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach transportu. Integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.
Wych. Jowita Kazakiewicz i Renata Kalinina
Skip to content