Menu Close

Kokybės krepšelis

VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS

VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus)

VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS  (PATIKSLINIMAS)

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA

STAŽUOTĖ

Vilniaus Lazdynų mokykla pristatė savo sėkmės istoriją

Vilniaus Lazdynų mokykla dalyvauja Europos sąjungos struktūrinių fondų/Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V_‪179-01-0001). Š.m.  kovo 2 d.  buvo organizuojamas renginys „Mokyklų gerosios patirties pristatymas“.

Renginio tikslas – pristatyti ir aptarti penkių mokyklų sėkmės istorijas.

Renginio metu savo sėkmės istorijomis dalinosi:

Vilniaus Lazdynų mokykla – „Lietuvių kalbos ir matematikos pažangos 5-8 klasėse vertinimas/įsivertinimas naudojant skaitmenines priemones“,

Vilniaus r. Rukainių gimnazija – „Skaitymo gebėjimų ūgtis 5-8 klasės“,

Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija – „Kūrybinis mokinių mokymas(is) projektinėse veiklose,

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija „Gamtamokslinis ugdymas – mokymasis tyrinėjant, kuriant ir bendraujant“,

Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla – „Lego metodikos taikymas pradinėse klasėse“.

                                  Kokybės krepšelio grupė

Duris atvėrė nauja moderni skaitykla

Atnaujintos poilsio erdvės

 

Kokybės krepšelis

Skip to content