Menu Close

Biblioteka

NAUJOS KNYGOS

Bibliotekos vizija – visapusiškai tenkinanti Vilniaus Lazdynų mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos veikla ir teikiamos paslaugos:

✈ Komplektuoja, tvarko, saugo fondą visose įmanomose laikmenose;

✈ komplektuoja, tvarko vadovėlius ir išduoda juos klasių vadovams arba atitinkamų dalykų mokytojams;

✈ aptarnauja moksleivius ir mokyklos darbuotojus „Naudojimosi mokyklos biblioteka“ taisyklių nustatyta tvarka;

✈ informuoja skaitytojus apie gautas knygas: skelbia gautų leidinių sąrašus, rengia naujų spaudinių parodas;

✈ teikia kopijavimo paslaugą;

Bibliotekos siekiai: siekti tapti patraukliu, atviru pokyčiams bei aktyviai  dalyvaujančiu ugdymo procese informacinės kultūros ugdymo centru.

Mokyklos biblioteka įkurta kartu su mokykla – 1971 metais. Biblioteka įsikūrusi mokyklos pirmame aukšte. Ji užima 72 kv. m. plotą. Biblioteka nuolat naudojasi apie 400 mokinių ir 80 mokytojų bei darbuotojų. Per metus bibliotekoje apsilanko apie 6000 lankytojų, jiems išduodama apie 6000 egzempliorių knygų. Kasdien apsilanko daugiau negu 40 lankytojų.

Kiekvienas skaitytojas aprūpinamas literatūra, randa reikiamos medžiagos. Kiekvienam teikiamos konsultacijos įvairiais klausimais. Jaukioje bibliotekoje tradiciškai vyksta teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejai, naujų knygų pristatymai.

Bibliotekoje diegiama informacinė sistema (MOBIS). Ši sistema leis automatizuoti kompiuterizuoti visas pagrindines bibliotekos veiklos funkcijas: komplektavimą, katalogavimą, paiešką kataloge, bibliotekinį aptarnavimą, bibliotekos administravimą, statistiką ir apskaitą. Skaitytojai galės susirasti reikalingą knygą elektroniniame kataloge, bus greičiau ir efektyviau aptarnaujami.

Mokyklos biblioteka noriai bendrauja bei bendradarbiauja su kitomis Vilniaus miesto mokyklų bibliotekomis.

Kviečiame visus mokyklos bibliotekai dovanoti naujų, įdomių knygų, kad ji taptų turtingesnė ir įvairesnė visų Jūsų džiaugsmui.

Naudojimosi biblioteka taisyklės

APIE MOKYMOSI IR INFORMACIJOS SKAITYKLĄ

Įkurta 2003 metais. Tai mokyklos skaitykla, kurioje yra 50 darbo vietos, iš jų 1 – kompiuterizuota.

Skaitykla, bendradarbiaudama su mokytojais, organizuoja netradicines pamokas, naudodama multimediją, muzikinį centrą, įvairių dalykų metodinių grupių metodinių savaičių metu įsitraukia į renginių ir parodų organizavimą. Mokiniai, naudodami multimediją skaitykloje pristato savo projektinius darbus. Mokymosi ir informacijos skaitykla skirta mokytojams ir mokiniams. Be to, pailgintos dienos mokinukai nuolat čia lankosi – žiūri animacinius filmukus, kurių gausu mūsų skaitykloje.

Skaitykla turi kompiuterį, muzikinį centrą, televizorių, vaizdo grotuvą, DVD grotuvą, kopijavimo aparatą, projektorių bei interaktyviąją lentą. Skaitykloje komplektuojama naujausia informacinė literatūra lietuvių, lenkų bei rusų kalbomis: žinynai, žodynai, enciklopedijos, žurnalai ir laikraščiai.

Skaityklos fondą nuolat papildo naujausi leidiniai. Informacija apie gautus leidinius skelbiama mokytojų kambaryje, metodinėse grupėse ir asmeniškai dalykų mokytojams. Mielai visada laukiame lankytojų pasiūlymų, kokiais leidiniais vertėtų papildyti skaityklos fondą.

Taip pat čia galima pavartyti periodinius leidinius : „Kurier Wilenski“, „Žaliasis pasaulis“, „Kultūros barai“, „Ateitis“ ir kt.

Bibliotekos ir skaityklos fondai

✈   Grožinės ir informacinės literatūros apie 15 000 egz.

✈   Vadovėlių apie 45000 egz.

✈   Įvairių laikmenų virš 200 egz.. Sąrašas čia

✈   Apie 200 vaizdajuosčių. Sąrašas čia

Biblioteka – 111 kabinetas

Mokymosi ir informacijos skaitykla – 108 ir 103 kabinetas

Skaitytojai aptarnaujami:

  • Pirmadieniais – 7.30 – 16.00 val.
  • Antradieniais – 7.30 – 16.00 val.
  • Trečiadieniais – 7.30 – 16.00 val.
  • Ketvirtadieniais – 7.30 – 16.00 val.
  • Penktadieniais – 7.30 – 16.00 val.

Pietų pertrauka – 12.15 – 12.45 val.

Paskutinę mėnesio darbo dieną skaitytojai neaptarnaujami

Mūsų bibliotekos elektroninis paštas:  biblioteka@lazdynu.vilnius.lm.lt

Skip to content