Menu Close

Biblioteka

Bibliotekos vizija – visapusiškai tenkinanti Vilniaus Lazdynų mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos veikla ir teikiamos paslaugos:

 • Komplektuoja, tvarko, saugo fondą visose įmanomose laikmenose;
 • Komplektuoja, tvarko vadovėlius ir išduoda juos klasių vadovams arba atitinkamų dalykų mokytojams;
 • Aptarnauja moksleivius ir mokyklos darbuotojus „Naudojimosi mokyklos biblioteka“ taisyklių nustatyta tvarka;
 • Informuoja skaitytojus apie gautas knygas: skelbia gautų leidinių sąrašus, rengia naujų spaudinių parodas;
 • Teikia kopijavimo paslaugą;

Bibliotekos siekiai: siekti tapti patraukliu, atviru pokyčiams bei aktyviai  dalyvaujančiu ugdymo procese informacinės kultūros ugdymo centru.

Mokyklos biblioteka įkurta kartu su mokykla – 1971 metais. Biblioteka,  užimanti 72 kv. m. plotą,  yra mokyklos pirmame aukšte. Biblioteka nuolat naudojasi apie 400 mokinių ir 80 mokytojų bei darbuotojų. Per metus bibliotekoje apsilanko apie 6000 lankytojų, jiems išduodama apie 6000 egzempliorių knygų. Kasdien apsilanko daugiau negu 40 lankytojų.

Kiekvienas skaitytojas aprūpinamas reikiama literatūra, kiekvienas randa reikiamos medžiagos, kiekvienam teikiamos konsultacijos įvairiais klausimais. Jaukioje bibliotekoje tradiciškai vyksta teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus, pristatomos naujos knygos.

Bibliotekoje įdiegta informacinė sistema (MOBIS). Ši sistema leidžia automatizuoti, kompiuterizuoti visas pagrindines bibliotekos veiklos funkcijas: komplektavimą, katalogavimą, paiešką kataloge, bibliotekinį aptarnavimą, bibliotekos administravimą, statistiką ir apskaitą. Skaitytojai gali susirasti reikalingą knygą elektroniniame kataloge, todėl  greičiau ir efektyviau aptarnaujami.

Mokyklos biblioteka noriai bendrauja bei bendradarbiauja su kitomis Vilniaus miesto mokyklų bibliotekomis.

Kviečiame visus mokyklos bibliotekai dovanoti naujų, įdomių knygų, kad ji taptų turtingesnė ir įvairesnė visų Jūsų džiaugsmui.

Naudojimosi biblioteka taisyklės

MOKYMOSI IR INFORMACIJOS SKAITYKLA

Skaitykla (108 kab.), kurioje yra 50 darbo vietos, iš jų 1 – kompiuterizuota,  įkurta 2003 metais. Čia,  naudodamiesi multimedija, muzikiniu centru, mokytojai organizuoja netradicines pamokas, įvairių dalykų metodinės grupės metodinių savaičių metu organizuoja renginius ir parodas, mokiniai pristato savo projektinius darbus. Mokymosi ir informacijos skaitykla skirta mokytojams ir mokiniams. Be to, pailgintos dienos mokiniai nuolat čia lankosi ir žiūri animacinius filmukus, kurių gausu mūsų skaitykloje.

Skaitykloje yra kompiuteris, muzikinis centras, televizorius, vaizdo grotuvas, DVD grotuvas, kopijavimo aparatas, projektorius bei interaktyvioji lenta. Skaitykloje komplektuojama naujausia informacinė literatūra lietuvių, lenkų bei rusų kalbomis: žinynai, žodynai, enciklopedijos, žurnalai ir laikraščiai.

Skaityklos fondą nuolat papildo naujausi leidiniai. Informacija apie gautus leidinius skelbiama mokytojų kambaryje, metodinėse grupėse ir asmeniškai dalykų mokytojams. Mielai visada laukiame lankytojų pasiūlymų, kokiais leidiniais vertėtų papildyti skaityklos fondą.

Taip pat čia galima pavartyti periodinius leidinius : „Kurier Wilenski“, „Žaliasis pasaulis“, „Kultūros barai“, „Ateitis“ ir kt.

NAUJA SKAITYKLA

2021 m. mokykloje atsirado ugdymui ir ugdymuisi pritaikyta nauja skaitykla (čia reikia įrašyti kab nr). Nauji baldai, minkšti sėdmaišiai traukia ne vieną mokinį, galintį patogiai įsikurti ir naudotis skaityklos ištekliais. Kad mokytojai galėtų ten vesti pamokas, turi iš anksto suplanuoti ir užsirašyti, nes paklausa tikrai nemaža. O mokiniai, kartą ten apsilankę, nuolat vėl laukia pamokos skaitykloje. Juk smagu paėmus planšetę, kurių skaitykloje yra tikrai daug, atsisėdus patogioje kėdėje prie naujo apvalaus stalo ar sėdmaišyje užsiimti pamokoje suplanuota veikla. Apvalus stalas puiki vieta ir diskusijoms – diskusijos dalyviai vieni kitus mato, kalbina, žiūri vieni kitiems į akis. Skaitykloje yra knygų, kurios taip pat traukia mokinių dėmesį – jos liečiamos, vartomos. Mokytojui labai patogu pamokos metu turėti elektronines priemones – planšetes, padedančias mokiniams greitai surasti informaciją, paskaityti teorinę medžiagą, atlikti mokomąsias ar savarankiškas užduotis. Nauja skaitykla – tai atviras ugdymosi centras, puiki mokymo, mokymosi ir laisvalaikio praleidimo vieta.

Bibliotekos ir skaityklos fondai

 • Grožinės ir informacinės literatūros apie 15 000 egz.
 • Vadovėlių apie 45000 egz.
 • Įvairių laikmenų virš 200 egz.. Sąrašas čia
 • Apie 200 vaizdajuosčių. Sąrašas čia
 • Biblioteka – 111 kabinetas

Mokymosi ir informacijos skaitykla – 108 ir 103 kabinetas

Skaitytojai aptarnaujami:

 • Pirmadieniais – 7.30 – 16.00 val.
 • Antradieniais – 7.30 – 16.00 val.
 • Trečiadieniais – 7.30 – 16.00 val.
 • Ketvirtadieniais – 7.30 – 16.00 val.
 • Penktadieniais – 7.30 – 16.00 val.

Pietų pertrauka – 12.15 – 12.45 val.

Paskutinę mėnesio darbo dieną skaitytojai neaptarnaujami

Mūsų bibliotekos elektroninis paštas:  biblioteka@lazdynu.vilnius.lm.lt

 

Skip to content