Menu Close

Specialios klasės

Mokykloje įrengtos specialiosios klasės mokiniams, turintiems įvairiapusį raidos sutrikimą. Mokiniai ugdomi pagal pritaikytas pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas.

Kiekvienoje klasėje dirba klasės mokytoja ir mokytojos padėjėja. Klasėje mokosi 6 – 8 mokiniai. Visi mokiniai gauna specialistų pagalbą: logopedo, psichologo, socialinio ir specialiojo pedagogo.

Struktūruota aplinka padeda mokiniams geriau pažinti save ir aplinką. Mokiniams pateikiami vizualizuoti tvarkaraščiai, taisyklės, atskiros veiklų zonos sužymėtos spalvomis ir paveikslėliais. Taip pat, mokiniams įrengtas sensorinis kambarys, kuriame vykdomi specialistų užsiėmimai, mokiniai gali nusiraminti, didelis kamuoliukų baseinas žaidimams pertraukų metų, interaktyvios grindys su daugiau nei 50 įvairių žaidimų, minkštų kaladėlių miestas, lego ir dar daug kitų veiklų.

 Vilniaus Lazdynų mokykla

Skip to content