Menu Close

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 ,,Wsparcie bieżącej działalności szkół z polskim językiem nauczania na Litwie”

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022 ,,WSPARCIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA NA LITWIE”

W ramach projektu ,,Wsparcie bieżącej działalności szkół z polskim językiem nauczania na Litwie”
Wileńska Szkoła Lazdynai otrzymała grant w wysokości – 18 700,00 PLN. Dzięki otrzymanym z Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” środkom
finasowym udało się zakupić 3 kamery wideokonferencyjne USB, 2 przenośne kolumny z odtwarzaczem
USB, 400 zakładek reklamowych o szkole, materiały dydaktyczne do pracowni logopedycznej oraz 6
kluczy USB.
W ramach projektu ,, Wsparcie bieżącej działalności przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim
językiem nauczania na Litwie” Wileńska Szkoła Lazdynai otrzymała grant w wysokości – 4 097,00 PLN.
Dzięki otrzymanym z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie” środkom finasowym udało się zakupić niezbędny do pracy z dziećmi laptop, przenośną
kolumnę z odtwarzaczem USB oraz klucz USB.
Społeczność Wileńskiej Szkoły Lazdynai pragnie bardzo gorąco i serdecznie podziękować za wsparcie
finansowe.

Skip to content