Menu Close

Ugdymas karjerai

KARJEROS PLANAVIMO IR PROFESINIO INFORMAVIMO KOMISIJA 2022-2023 m. m.

Komisijos pirmininkė – geografijos mokytoja metodininkė R. Žiškienė

Nariai:

direktorės pavaduotoja ugdymui R. Ablom

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė K. Fišienė

lenkų kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Kuzmicka

bibliotekininkė Halina Markovska

KARJEROS UGDYMO VEIKLOS PLANAS

Internetinių nuorodų papildymas

Mukis – Mokinių ugdymo karjerai internetinė svetainė
www.mukis.lt/
http://www.euroguidance.lt

Dėl individualių konsultacijų mokiniams, tėvams, mokytojams jums patogiu laiku galima tartis individualiai. Kreiptis į ugdymo karjerai koordinatorę R. Žiškienę (324 kab. arba el. p. renziskiene@gmail.com)

Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:

padedama išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai planavimo žingsnius;

teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;

padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją ;

informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;

mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.

 

Pagrindiniai dokumentai:

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Ugdymo karjerai programa

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis.


NAUDINGA INFORMACIJA


Informacija apie egzaminus

http://www.egzaminai.lt/naujienos/


Informacija apie studijas

 http://www.studijos.lt/

 http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm

 http://www.lamabpo.lt/

 http://www.kurstoti.lt/

 http://www.kurstudijuoti.lt

Stojamojo balo skaičiuoklės

http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

 

Mokymo įstaigos Lietuvoje

http://www.aikos.smm.lt/aikos/institucijos_registr.htm

Pagrindiniai dokumentai

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

Ugdymo karjerai programa

Platesnė informacija internetu:

www.mukis.lt

 

John’o Holland profesijos testas 

Testas remiasi žymaus amerikiečių psichologo  asmenybės tipais. Testo tikslas – padėti moksleiviams geriau suprasti save ir teisingai pasirinkti karjeros sritį.

Testą galite atlikti internetu, paspaudus nuorodą.

Skip to content