Menu Close

Ugdymas karjerai

KARJEROS PLANAVIMO IR PROFESINIO INFORMAVIMO KOMISIJA 2021-2022 m. m.

 

Komisijos pirmininkė – geografijos mokytoja metodininkė R. Žiškienė

Nariai:

direktorės pavaduotoja ugdymui R. Ablom

informacinių technologijų mokytoja metodininkė E. Stasiulevičienė

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė K. Fišienė

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė S. Kazakevičienė

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė R. Dancevičienė

socialinė pedagogė O. Stulpinienė

KARJEROS UGDYMO VEIKLOS PLANAS

Internetinių nuorodų papildymas

Mukis – Mokinių ugdymo karjerai internetinė svetainė
www.mukis.lt/
http://www.euroguidance.lt

 

Dėl individualių konsultacijų mokiniams, tėvams, mokytojams jums patogiu laiku galima tartis individualiai. Kreiptis į ugdymo karjerai koordinatorę R. Žiškienę (324 kab. arba el. p. renziskiene@gmail.com)

 

Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:

padedama išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai planavimo žingsnius;

teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;

padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją ;

informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;

mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.

 

Pagrindiniai dokumentai:

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Ugdymo karjerai programa

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis.


NAUDINGA INFORMACIJA


Informacija apie egzaminus

http://www.egzaminai.lt/naujienos/


Informacija apie studijas

 http://www.studijos.lt/

 http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm

 http://www.lamabpo.lt/

 http://www.kurstoti.lt/

 http://www.kurstudijuoti.lt

 

Stojamojo balo skaičiuoklės

http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

 

Mokymo įstaigos Lietuvoje

http://www.aikos.smm.lt/aikos/institucijos_registr.htm

 

 

 

Pagrindiniai dokumentai

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

Ugdymo karjerai programa

Platesnė informacija internetu:

www.mukis.lt

 

John’o Holland profesijos testas 

Testas remiasi žymaus amerikiečių psichologo  asmenybės tipais. Testo tikslas – padėti moksleiviams geriau suprasti save ir teisingai pasirinkti karjeros sritį.

Testą galite atlikti internetu, paspaudus nuorodą.

Skip to content