Menu Close

Įsivertinimas

Vilniaus Lazdynų mokykla Teminis įsivertinimas „Mokymasis virtualioje aplinkoje“ 2020-11-05

Platusis (visuminis)  įsivertinimas

2019 m. lapkritis

TEMINIO MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

„Pamokos kokybė”

REZULTATAI

2021 m. balandis

Platusis įsivertinimas, 2018 m. spalio mėn. 
Rezultatai


Teminio įsivertinimo (audito) ataskaita, 2017- 18  m.

Tema: IKT taikymas ir edukacinių aplinkų panaudojimas


BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016–2017 M. M. (2017 M.)
ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA 

Anketa apie mikroklimatą, emocinę savijautą.

(Bendra ataskaita)

Anketa apie edukacines aplinkas, edukacines pamokas, renginius.

(Bendra ataskaita)

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ
ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS
ANKETA 2015–2016 M. M
 (2016)

 

Skip to content