Menu Close

Įsivertinimas

Gilusis įsivertinimas 2022 m.  balandžio mėn.

Teminio mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo: „Pamokos kokybė”, 2021 m. balandis

REZULTATAI

Vilniaus Lazdynų mokykla Teminis įsivertinimas „Mokymasis virtualioje aplinkoje“ 2020-11-05

Platusis (visuminis)  įsivertinimas

2019 m. lapkritis

Platusis įsivertinimas, 2018 m. spalio mėn. 
Rezultatai


Teminio įsivertinimo (audito) ataskaita, 2017- 18  m.

Tema: IKT taikymas ir edukacinių aplinkų panaudojimas

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016–2017 M. M. (2017 M.)
ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA 

Anketa apie mikroklimatą, emocinę savijautą.

(Bendra ataskaita)

Anketa apie edukacines aplinkas, edukacines pamokas, renginius.

(Bendra ataskaita)

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA 2015–2016 M. M (2016)

 

Skip to content