Menu Close

Vilniaus m. 5-sis policijos komisariatas

VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
VILNIAUS MIESTO PENKTASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

Laisvės pr. 80, Vilnius
Viršininkas
Vitalijus Karpukas
Veiklos skyriaus viršininkas
Laimonas Pradkelis

VILNIAUS LAZDYNŲ MOKYKLĄ

PRIŽIŪRI POLICIJOS KOMISARIATO PAREIGŪNAI, KURIE ATSAKINGI:
Už bendrąją prevencinę veiklą
(Pvz. teisinis švietimas pagal poreikį švietimo ir ugdymo įstaigose, jaunųjų policijos rėmėjų veiklos
organizavimas, dalyvavimas organizuojamuose tėvų susirinkimuose atsižvelgiant į poreikį ):

Vyriausioji tyrėja Laura Šimonienė

tel.: (8 5) 271 95 97

el. p. laura.simoniene@policija.lt

Vyresnioji tyrėja Kristina Šarkaitė

tel.: (8 5) 271 95 97

el. p. kristina.sarkaite@policija.lt

Už individualiąją prevencinę veiklą
(Pvz. prašymų, pranešimų, skundų nagrinėjimas, dalyvavimas mokymo įstaigos vaiko gerovės komisijos
veikloje)

Vyriausiasis tyrėjas Aleksandras Direika

tel.: (8 5) 271 64 85

el. p. aleksandras.direika@policija.lt

Skip to content