Menu Close

Odra – Niemen

Zakup sprzętu dla klasy biologicznej – chemicznej (filmik 1)

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

przez

Stowarzyszenie Odra-Niemen

ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Projekt realizowany  w Wileńskiej Szkole Lazdynai. Grupą docelową będą uczniowie klas 5-10. Projekt umożliwi uczniom zdobywanie praktycznych umiejętności związanych z ochroną środowiska. Dzięki temu mogą zrozumieć wpływ czynników środowiskowych na jakość życia oraz nauczyć się dbać o naturę. Badania te rozwijają umiejętności analityczne i krytyczne myślenie, co przyda się uczniom nie tylko w dziedzinie nauk przyrodniczych, ale także w życiu codziennym.

Kupiono:

  1. Zestaw do badania stanu powietrza oraz wody;
  2. Bezprzewodowej stacji monitorowania pogody;
  3. Cyfrowego monokularowego mikroskopu z kamerą.

Filmik2

Projekt był bardzo korzystny dla uczniów naszej szkoły, ponieważ zainicjował działania badawcze.
Badania jakości powietrza są integrowane z różnymi przedmiotami, takimi jak chemia, przyroda,
fizyka, geografia, biologia i informatyka. Podczas zajęć praktycznych z wykorzystaniem sprzętu do
pomiaru jakości powietrza uczniowie z różnych klas (od 6 do 10) mieli okazję obserwować zmiany
pogody, analizować różnice temperatur, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru. Uczyli się analizować i
porządkować dane, pracować ze sprzętem cyfrowym, rysować wykresy i je opisywać. Mikroskopy
zostały wykorzystane do integracji biologii i chemii, analizując strukturę kropelek krwi, włosów, piór i
strukturę atomów. Uczniowie klasy 9 mieli okazję przetestować jakość wody przy użyciu
odpowiedniego sprzętu i odczynników. Analizowali skład różnych jonów w wodzie, określali pH. Mieli
okazję analizować wodę ze źródeł scentralizowanych, wodę z własnych gospodarstw domowych –
studni, odwiertów, a także wodę z rzeki Neris. Po przeanalizowaniu danych, uczniowie dowiedzieli się,
jak opisać zanieczyszczenie wody i dyskutowali o tym, jak je zmniejszyć.
Badaliśmy twardość wody z kranu oraz z różnych zbiorników wodnych. Korzystając z indykatora na
karbonaty, określaliśmy twardość wody z kranu, śniegu, sadzawki, rzeki, jeziora. Ustaliliśmy, że
najtwardsza woda była z kranu, a najmiększa woda śniegowa. Badaliśmy azotany i azotyny w różnych
zbiornikach wodnych. Sprawdzaliśmy wodę z kranu, wodę ze studni, z rzeki, wodę śniegową.
Ustaliliśmy, że najwięcej azotanów i azotynów posiada woda ze studni, gdyż studnia znajduje się
niedaleko ogrodu, na którym używa się nawozów, po rozpadzie nawozów na jony te trafiają do wód
gruntowych.
W czasie lekcji przyrody uczniowie, korzystając z mikroskopów, obserwowali komórki różnych
organizmów, analizowali podobieństwa i różnice w budowie komórek, następnie wykonali preparat
łuski cebuli, by obserwować komórki roślinne pod mikroskopem. Lekcje z mikroskopem są dla
uczniów ciekawe i motywujące do pracy badawczej.
Projekt wzbudził zainteresowanie uczniów naszej szkoły tematyką ochrony środowiska oraz wpłynął
pozytywnie na poziom wiedzy i umiejętności. Uczestnicy projektu na pytanie: „Jak oceniasz jakość
powietrza w naszym otoczeniu“- odpowiedzieli 40%, że jest dobra, a 40 %, że bardzo dobra, jednak
13 %, że – zła. Na pytanie: ,,Czy zdajesz sobie sprawę, jakie są skutki wdychania zanieczyszczonego
powietrza dla zdrowia człowieka?“ – 60 % odpowiedziało, że zdają sobie sprawę. ,,Czy uważasz, że
dodatkowa edukacja na temat ochrony środowiska powinna być wprowadzona w szkolnym
programie nauczania każdego roku?“ – 86,7 % odpowiedziało, że tak.
Jesteśmy przekonani, że takie projekty są bardzo ciekawe, korzystne oraz motywujące i nadal mają
być realizowane.

Skip to content