Menu Close

Pagalba vaikui

Švietimo pagalbos specialistai

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS
APRAŠAS


PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS
APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE MOKINIO PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ
TVARKOS APRAŠAS

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS
MOKINIAMS TVARKOS 
APRAŠAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO REGLAMENTAS

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO VILNIAUS MIESTO
BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,
UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Užsieniečių, atvykusių mokytis į Vilniaus Lazdynų  mokyklą,
vaikų ugdymo(si) mokykloje 
tvarka.

Mokinių socialinė–pilietinė veikla
SIŪLOMOS VEIKLOS 

Naudinga informacija tėvams (1234)


 

ATMINTINĖ „KUR GALIMA KREIPTIS PAGALBOS, JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS“

Tėveliai,  apsaugokite savo vaikus nuo rūkymo daugiau
Informacija apie elektronines cigaretes daugiau
Ar alkoholis, kanapės ir geri mokymosi pasiekimai suderinami? daugiau
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu daugiau

 

Nemokamos psichologinės pagalbos linijos

Vaikų linija – 8 800 11111
Jaunimo linija – 8 800 28888

Naudingos nuorodos 

www.vaikystebesmurto.lt
www.vaikulinija.lt
www.pagalbavaikams.lt
www.mokinukai.lt

Skip to content