Menu Close

Vizija ir misija

Mokyklos filosofija:
„Non scholae, sed vitae discimus“ Seneca
„Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“ Seneka

Mokyklos vizija:
Vilniaus Lazdynų mokykla – atvira kaitai, lanksti, puoselėjanti tradicijas ir savitumą, veiklą grindžianti dorovinėmis ir estetinėmis nuostatomis,
prisitaikanti prie socialinių ir ekonominių šalies pokyčių, telkianti nuolat besimokančią bendruomenę, siekiančią aukštos darbo kokybės, kultūros ir
patrauklios mokymosi aplinkos.

Mokyklos misija:
„Žmogus iš vidaus teaug“ (Vydūnas). Į šiuos žodžius telpa mokyklos misijos pagrindinė mintis. Vilniaus Lazdynų mokykla – tai saugi mokykla,
teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir specialųjį įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams išsilavinimą pagal atitinkamas
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos programas.

Skip to content