Menu Close

Vizija ir misija

MISIJA

„Žmogus iš vidaus teaug“ (Vydūnas).

Į šiuos  žodžius  telpa  mokyklos  misijos  pagrindinė  mintis.

Vilniaus Lazdynų mokykla – tai tautinių mažumų (rusų, lenkų ir lietuvių

mokomąja kalba) bendrojo lavinimo mokykla; tai saugi mokykla, teikianti

ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą pagal

 atitinkamas   Lietuvos   Respublikos   švietimo   ir

mokslo ministerijos programas.

VIZIJA

Vilniaus Lazdynų mokykla – tai

iniciatyvi, dalyvaujanti tarptautiniuose, respublikiniuose

bei miesto projektuose, renginiuose, prisitaikanti prie socialinių,

ekonominių šalies pokyčių tautinių mažumų bendrojo lavinimo pagrindinė

mokykla. Atvira, lanksti, tolerantiška tautinėms mažumoms, nuolat

besikeičianti bendruomenė, puoselėjanti aukštą darbo kokybę,

Lietuvos bei tautinių mažumų kultūrą bei patrauklią

mokymosi aplinką.

Mokyklos filosofija

 „Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“ (Seneka).

Mokytojų vertybės

Mus vienija

aukšta darbo kokybė bei

kultūra, kūrybiškumas, demokratija,

profesionalumas, tikrumas, nuoširdumas,

pasitikėjimas   bei   pagarba.

Mokinių vertybės

Esame

draugiški, nes

mokykloje  vyrauja

tolerancija, draugystė

ir supratimas.

Skip to content