Menu Close

Istorija

Lazdynų mikrorajonas pastatytas miškingoje pietvakarinėje sostinės dalyje, dešiniajame Neries krante. Didžiuojamės, kad mūsų mokykla įsikūrusi viename iš gražiausių Vilniaus miesto mikrorajonų.

Svarbiausios mokyklos gyvavimo datos:

1971 m. įkurta 36 -oji vidurinė mokykla.  Iki 1973 m. mokykloje  buvo dėstoma  lietuvių ir rusų dėstomąja kalba.

1973 m. išleista pirmoji abiturientų laida.

1979 m. mokyklos kieme kuriamas filmas ,,Elektroniko nuotykiai“.

1988 m. mokykloje imta dėstyti rusų ir lenkų dėstomąja kalba.

1994 m. birželio 24 d. Vilniaus miesto tarybos pirmininko potvarkiu Nr. 01-37-388 mokyklai suteiktas Vilniaus Lazdynų vidurinės mokyklos pavadinimas.

1995 m. sukurta mokyklos daina trimis kalbomis (žodžiai  mokytojų V.Kisielienės, E. Vaitiekūnienės, O.Kuzmickio) ir mokyklos emblema.

Nuo 2001 m. mokykla dalyvauja respublikiniame projekte „Dvikalbystės ugdymas“.

2000-2001 m. m. mokykloje įvestas profilinis mokymas.

2002 m. rugsėjo 1 d. prie Vilniaus Lazdynų vidurinės mokyklos prijungta Vilniaus „Karolinos“ vidurinė mokykla (38 -oji vidurinė mokykla).

2006 m. atidarytas mokyklos muziejus.

2006 m. įvesta tradicija – mokyklą baigusiems pirmūnams prisiminimui dovanoti firmos ,,Romanson“ laikrodžius.

2009 m. įkurtas LVMAK (Lazdynų vidurinės mokyklos abiturientų klubas).

2009 m. Vilniaus  Lazdynų vidurinėje mokykloje pradėta diegti Olweus patyčių prevencijos programa.

2010 m. rugsėjo 1 d. prie Vilniaus Lazdynų vidurinės mokyklos prijungta Vilniaus Vingio vidurinė mokykla.

2009-2010 m. mokyklos pastatas buvo renovuotas. Mokykla tapo graži ir jauki.

2010-12 m. m. mokykla dalyvauja tarptautiniuose projektuose ,,Olweus“, ,,Multikultūrinis ugdymas“, ,,Jaunimo mainai“, ,,Drąsinkime ateitį“, šalies ir miesto projektuose ,,Būk stiprus ir sveikas“, ,,Pienas vaikams“, ,,Vaisiai vaikams“, ,,Ekstremali vasara“, ,,Tklasė“ .

2011 m. rugsėjo 1 d. prie Vilniaus Lazdynų vidurinės mokyklos prijungta Vilniaus Liudvinavo pradinė mokykla.

2011 m. liepa – rugpjūtis. Renovuota mokyklos aktų salė ir sporto salė.

2012 m. rugsėjo 1 d. Lazdynų vidurinė mokykla – trikalbė mokykla (lietuvių, rusų, lenkų dėstomąja kalba).

2013 m. rugsėjo mėn. Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla tapo sertifikuota Olweus mokykla ir gavo sertifikatą 2013-2015 metams.

2013-2015 m. m. — Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla — Comenius mokykla.

2015 m.  rugpjūčio 31 d.  Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla pertvarkoma į Vilniaus Lazdynų mokyklą (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-127 2015 m. liepos 29 d.).

2015 m. rugsėjo mėn. Vilniaus  Lazdynų mokykla tapo sertifikuota Olweus mokykla ir gavo sertifikatą 2015-2017 metams.

2016 m. mokykla dalyvauja programoje „Zipio draugai“.

Įrengta žaidimo aikštelė Liudvinavo g. 127.

2017 m. aptverta mokyklos teritorija Liudvinavo g.127.

 Atnaujinti elektros tinklai II ir III aukšto centriniame korpuse.

Atnaujinta dalis šaligatvio.

2018 m. dalyvaujama tarptautinėje Darnaus vystymosi įgūdžių  programoje „Darni mokykla“

Atnaujinta šildymo sistema – įrengtas naujas dujinis katilas Liudvinavo g. 127.

2019  m. mokyklos bendruomenė ir toliau dalyvauja tarptautinėje Darnaus vystymosi įgūdžių  programoje „Darni mokykla“.  Mokykla apdovanota AUKSINIU DARNIOS MOKYKLOS SERTIFIKATU.

Mokykla pradėjo dalyvauti prevenciniame projekte „Savu keliu“.

Aptverta dalis mokyklos teritorijos Žėručio g. 4.

Atnaujinti sanitariniai mazgai  Žemaitės g. 3.

 2019-2020 m.m.  mokykla  dalyvauja  Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų  bendrai finansuojamame projekte Nr.09.1.3-CPVA-R-724-01-0005 „Lazdynų mokyklos efektyvumo didinimas“. Ugdymo procesas organizuojamas atnaujintose, mokinių poreikiams pritaikytose ugdymo erdvėse. Atnaujinta aktų salė, skaitykla, valgykla. Cokoliniame aukšte įrengtos šiuolaikinės patalpos, kuriose stovi mokinių spintelės. Atnaujinti ir aprūpinti priemonėmis, įranga bei baldais 2 technologijų kabinetai, chemijos ir fizikos pagalbinės patalpos.

Atnaujinti langai, įrengta gaisrinė signalizacija Liudvinavo g. 127.

2020 m. priešmokyklinės grupės dalyvauja Kimochi programoje.

Laimėtas projektas Fab Lab, į technologijos kabinetą nupirkta įranga.

Mokykla gavo sertifikatą „OLWEUS mokykla“ 2021-2022 ir 2021-2022  mokslo metams.

Nuo rugsėjo mokykla pradėjo įgyvendinti projektą „Kokybės krepšelis“.

Įrengtos vėdinimo ir kondicionavimo sistemos 10 kabinetų.

2020-2021  Renovuotas stogas Liudvinavo g. 127.

2021 m. už 2019-2021 metais įgyvendintas veiklas programoje „Darni mokykla“ mokykla apdovanota auksiniu diplomu.

Mokykla pripažinta aktyvia mokykla.

Mokykla pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.

2022 m. mokyklai suteiktas sertifikuotos „OLWEUS mokyklos“ vardas 2022-2023 ir 2023-2024 mokslo metams.

Mokyklos teritorijoje įrengta žaidimo aikštelė.

Vykdomas elektros tinklų atnaujinimas.

Direktoriai

  • 1971-1990  m. Tamara Kavaliauskienė
  • 1991 -1997  m. Ryšard  Suchockij
  • 1997 -2008  m. Feliksas Bičajevas
  • Nuo 2008 m. Marija Klimaševska

Mokykloje yra biblioteka, 2 skaityklos, 3 kompiuterių klasės, 2 sporto, 1 šokių salė, didelė aktų salė, 2 žaidimų kambariai pradinių klasių mokiniams, 1 sensorinis kambarys spec. klasių mokiniams. Mūsų mokiniai sėkmingai dalyvauja miesto, apskrities ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose, prevenciniuose bei pilietinio, sveikatos ugdymo projektuose, akcijose.

Mokykloje puoselėjamos gražios meno, teatro, saviveiklos ir kitos nepamokinės veiklos tradicijos. Įvairių švenčių, konkursų  metu sėkmingai pasirodo A. Matuizo šokių studija, teatro būrelis ,,Kietas riešutėlis‘‘ (vadovė D. Markevič ), jaunieji dainininkai. Jaunieji šokėjai dalyvauja  ne tik didžiuosiuose miesto ir respublikos renginiuose, bet sėkmingai pasirodo tarptautinėje arenoje.

Mokykloje puoselėjamos gražios kultūrinės ir tautinės tradicijos, esame sulaukę garbingų svečių. Mokykloje lankėsi Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai B. Valionytė ir Z. Vaišvila, Švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius, viceministras A. Bacys, Seimo nariai: K. Uoka, A. Strelčiūnas, A. Armonaitė, V. Tomaševski, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai bei svečiai iš Lenkijos, Latvijos.

Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Lazdynų seniūnijos, miesto bei kitų savivaldybių mokyklomis, Vilniaus miesto 5-uoju policijos komisariatu, VST II pulku, Šv. Jono Bosko parapijos bendruomene, Lietuvos Mokytojų draugija „Macierz Szkolna“. Lazdynų mokyklą draugiški santykiai sieja ne tik su kitomis Vilniaus miesto, šalies mokyklomis, bet ir su užsienio mokymo įstaigomis: Lenkijos Respublikos Opalenicos miesto licėjumi, Lodzės miesto gimnazija, Latvijos Respublikos klasikine gimnazija. Bendradarbiaujančios mokyklos keičiasi mokinių ir mokytojų delegacijomis, susipažįsta su šalies švietimo sistema, istorija, kultūra, vykdo bendrus projektus.

 

Skip to content