Menu Close

Maitinimas

Valstybinės maisto ir veterinarijos nemokamas tel. 8 800 40 403

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro telefono numeriai:

Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus

Maitinimo kuratorė

Gerda Vozgirdaitė Tel. (+370) 690 27256, gerda.vozgirdaite@vvsb.lt

Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus

Maitinimo kuratorė

Gertrūda Kaminskaitė Tel. (+370) 631 13 651, gertruda.kaminskaite@vvsb.lt

PARAMA MOKINIAMS 2021–2022 MOKSLO METAIS

Naujovės:

  • Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose/ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).
  • Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:

  • nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
  • parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: APIE PARAMĄ

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:

  • dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
  • dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas.

Informuojame, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigalioja Socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, organizuojami be atskiro prašymo nevertinant gaunamų pajamų. Šiems mokiniams nemokami pietūs bus skiriami pagal mokinių sąrašą, kurį mokyklos administracija turės pateikti Savivaldybei.

Tėvams prašymų dėl priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų nemokamų pietų teikti nereikia.


VALGIARAŠTIS (4-7 METŲ)

VALGIARAŠTIS (7-10 METŲ) 

VALGIARAŠTIS (11-18 METŲ)

Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

VILNIAUS LAZDYNŲ MOKYKLOS

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO
IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS
 APRAŠAS

„DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS,
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS
ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Skip to content