Menu Close

Projektai

Odra – Niemen

Projekt pt. “Ślub Obojga Narodów” finansowany jest z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki

Kokybės krepšelis

Erasmus plius projektas „SCORE“

Skaitmeninė matematikos klasė: eduten playground platformos integravimas

 Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022   

Super citizen

Projektas „ Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje”

Dalyvaujamasis biudžetas

Sveikatiada 

Informatikos ir technologinės kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas pradinėse klasėse

Jie gyveno šalia mūsų

Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas

TMC X Vilniaus m. savivaldybės sporto projektas „Pažink paplūdimio tinklinį išvažiuojamoje kūno kultūros pamokoje“

Erasmus + „Sukurk idėją dėžutėje! Metodologinių STEAM įrankių rinkinys mokykloms”

Erasmus + “Jums into sustainable live style”

 

Projektai- pradinis ugdymas:
„Technologijų vedliai”

tai nuotolinė mentorystės programa, kurioje pradinių klasių mokytojai iš visos Lietuvos įgauna įgūdžių dirbti su įvairiomis technologijomis ir technologinės kūrybos turinį, pritaikomą klasėse.
Ko mokėmės?Kūrybos, smalsumo, drąsos eksperimentuoti ir kurti technologijas. Turinys suskirstytas pamokomis ir kiekviena iš jų susidaro iš kūrybinių bei techninių užduočių. Jos – patogios pritaikyti klasėje su vaikais ir integruoti į įvairias pamokas: matematiką, kalbų mokymąsi, dailę, gamtos pažinimą ir kitas.

Narstome šiuos modulius:
PROGRAMAVIMO KONCEPTAI
Mokomės dirbti su Scratch – Masačiusetso Technologijų Instituto Media Lab kurta platforma, kuri skirta suprasti ir perprasti programavimo logiką, ugdyti bendruomeniškumą, dalinantis savo darbais bei kūrybiškumu, kuriant istorijas, animaciją, žaidimus.
VIRTUALI  REALYBĖ
Kaip kuriami virtualios realybės produktai? Kaip tai veikia? Mokomės kurti įvairias virtualios realybės aplinkas ir atrasti jų galimybes.

MOBILIŲJŲ PROGRAMĖLIŲ KŪRIMAS
Nuo dizaino iki nuosavos programėlės sukūrimo – su mokytojais susipažįstame ir dekonstruojame tai, ką naudojame kasdien.

DIRBTINIS INTELEKTAS
Kas yra dirbtinis intelektas ir kaip jį kurti? Gilinamės ir į tai!

“EDUTEN”

Projekto tikslas – pagerinti pradinių klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground.

Projekto tikslo siekiama – sudarant sąlygas projekte dalyvaujančioms atrinktoms mokykloms vienerius metus naudoti matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground, užtikrinant kvalifikacijos tobulinimą ir pagalbą platforma besinaudojantiems mokytojams.

 

“Olimpinis mėnuo”

– tai švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuotas projektas pradinių klasių moksleiviams. Šios iniciatyvos tikslas – bendradarbiaujant su pedagogais skatinti fizinio raštingumo ugdymą, padėti moksleiviams atrasti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą kaip linksmą ir naudingą veiklą, supažindinti su olimpinėmis vertybėmis bei principais – pagarba, draugyste, tobulėjimu.

 

 

Skip to content