Menu Close

Mokyklos muziejus

Muziejus – tai vieta, pasakojanti apie mokyklos istoriją, tradicijas, jų tęstinumą, nuolatinį kultūrinių vertybių kūrimą ir puoselėjimą.

Tikslai ir uždaviniai:

 1. Kaupti istorinę medžiagą apie mokyklos istorinę praeitį, dabartį, tradicijas, įdomius žmones.
 2. Padėti mokiniui suprasti žmogaus kultūrines vertybes, buities, idėjų pasaulį.
 3. Sudaryti sąlygas bendruomenės saviraiškai, kūrybinei veiklai.

Veikla:

 1. Renkama, kaupiama ir nuolat atnaujinama medžiaga.
 2. Rengiamos ekskursijos į muziejų.
 3. Rengiami susitikimai su įžymiais žmonėmis.
 4. Rašomas mokyklos metraštis.

Ekspozicijos

I MOKYKLA VAKAR
II MOKYKLA ŠIANDIEN

 1. Medžiaga apie mokyklos mokytojus.
 2. Bendruomenės pasiekimai.
 3. Metraščiai.
 4. Garbės knyga.
 5. Mokinių (abiturientų) vinjetės.
 6. Klasių fotoalbumai.
 7. Metodinių grupių veikla.
 8. Eksponatai.
 9. Socialiniai partneriai.
 10. Straipsnių aplankas ,,Rašome mes, rašo apie mus‘‘.
Skip to content