Menu Close

“SUPER CITIZEN” – pilietiškumo pamokos

SUSITIKIMAS 2022-11-22

Projektas vykdomas ir finansuojamas British Council užsakymu, bendradarbiaujant su Lietuvos
gen. Jono Žemaičio karo akademija ir Debunk.eu. Mokykla projekte dalyvauja nemokamai.
Projekto tikslas – mokinių kritinio mąstymo demokratinėms vertybėms ugdymas.
Projekto tikslas, kuris skirtas mokykloms – teikti įtraukiantį pilietiškumo pamokų turinį,
sudominti mokinius pilietiškumo pamokomis.
Projektas “SUPER CITIZEN” – pilietiškumo pamokų “Minecraft Education Edition” žaidimo
aplinkoje ciklas, kuris skirtas skatinti 8-10 klasių mokinius įsitraukti ir aktyviai dalyvauti
visuomeniniame gyvenime, kuris prasideda šeimoje, kaimynų, mokyklos, rajono, kaimo, miesto
bendruomenėje ir, galiausiai, valstybėje.

Vienos pamokos trukmė 45 min. Pamokų ciklą sudaro 6 pamokos. Apie kiekvieną pamoką
plačiau:
● 1 pamoka. Intro pamoka. Trumpas MCE intro (kaip vaikščioti, ką daryti). Supažindinimas
su pilietiškumo apibrėžimais. Pamoka vyksta komandinio žaidimo principu, panaudojant
tam tikrus balsavimo elementus.
● 2-3 pamokos. Dezinformacijos pamokos. Mokiniai mokomi, kaip elgtis elektroninėje
erdvėje, kaip nepapultų į dezinformacijos pinkles.
● 4-5 pamokos. Žurnalistinis tyrimas, atliekamas mokyklos erdvėje. Mokiniai tampa
žurnalistais, turi surinkti informaciją straipsnio (pastraipos) rašymui. Tačiau tą atlikti nėra
taip lengva. Kurią informaciją rinkti? Kaip prakalbinti žmones? Tuo pačiu, atliekant šį
darbą, gyvenimas vyksta toliau. Reikia įveikti ir bendruomenėje kylančius iššūkius.
● 6 pamoka. Taikaus protestavimo mokymai. Išleistas naujas įstatymas, patiksiantis ne
visiems mokiniams. Reikia surengti taikų protestą, išreiškiant nepasitenkinimą šiuo
sprendimu. Plakatai? Scena? Nuomonės formuotojai? Humoras? Ko reikia tokiam
protestui, kad būtum ne tik išgirstas, bet galėtume prisidėti prie įstatymų pakeitimo.

 

Skip to content