Menu Close

Eduten

5-8 klasių mokiniai turi galimybę matematikos mokytis išmaniau. Kartu su mokytojais jie naudojasi sulietuvinta suomiška matematikos mokymo platforma „Eduten Playground“. Ją sukūrė Suomijos Turku universiteto mokymo analitikos centras. Tai matematikos pratimų ir uždavinių platforma, kuri padeda mokytis žaidžiant. Šios sistemos turinys yra suderintas su Lietuvos matematikos ugdymo programomis. Naudojantis šia platforma, taupomas mokytojų laikas vertinant ir rengiant užduotis.

Plačiau apie programą https://www.eduten.com/

Mūsų mokykla šiais mokslo metais ir toliau dalyvauja 5-8 kl. skirtame  matematikos projekte: “SKAITMENINĖ MATEMATIKOS KLASĖ: EDUTEN PLAYGROUND PLATFORMOS INTEGRAVIMAS”.  Šio projekto tikslas yra pagerinti  mokinių matematikos mokymosi pasiekimus ir sustiprinti mokinių mokymosi pažangos stebėseną, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground. Praėjus rugsėjo mėnesiui galime pasidžiaugti mūsų pasiektais rezultatais: pelnyti net 814 apdovanojimų (iš jų aukščiausio lygio net 100). Mokinių atsakymų tikslumas yra labai aukštas – 80 proc. Visos mokytojos diferencijuoja užduotis, todėl visuose pamokose mokiniai sprendžia užduotis atitinkančias jų gebėjimus, o tai dar labiau juos motyvuoja ir skatina aktyviai spręsti. Pamokų metu mokiniai analizuoja savo pasiekimus, skirtą laiką ir stebi savo pažangą.

Projekto koordinatorė Teresa Januškevič
Skip to content