Menu Close

Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje

Projektas „ Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje”

Šį programa padės sukurti pasitikėjimu, atvirumu, palaikančiais ryšiais pagrįstą mokyklos
bendruomenę. Padės  pasiekti tyrinėjančio, kūrybiško, visus įtraukiančio mokymosi. Išmoks
ugdymui pasitelkti už mokyklos ribų esančius istorinius, kultūrinius, kūrybinius resursus.
Patenkins mūsų smalsumą išbandyti, kokių pokyčių į mokyklą gali atnešti bendradarbiavimas su
kitataučiais bendruomenės nariais ir kūrybinių profesijų atstovais.

 

TYRINĖJIMO MENAS: MOKOMĖS BENDRUOMENĖJE:

Programos viešinimo gairės mokykloms 22-23 m.m.

Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje

Kritinis mąstymas

TYRINĖJIMO MENAS, 2 sesija

Linksmai, kūrybingai ir išradingai mokosi 7 b klasės mokiniai. Šiandien planavo, diskutavo ir piešė svajonių pamoką, kūrė pasakojimus apie savo klasę.
Klasės vadovė K.Fišienė
Skip to content