Menu Close

Laisvos darbo vietos

Vilniaus Lazdynų mokyklai reikalingi specialistai ir mokytojai:

Sekretorius (-ė): Mokyklos raštinės sklandaus darbo užtikrinimas. Siunčiamų ir gaunamų dokumentų apskaitos vykdymas, naujų dokumentų rengimas ir įforminimas. Mokyklos archyvinių dokumentų tvarkymas. Dirbti nuo 2024-03-14. Darbo sutartis neterminuota. Reikalavimai: ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas; gebėjimas dirbti komandoje; puikus valstybinės kalbos mokėjimas; išmanyti informacines technologijas ir gebėti jas taikyti; gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.  Dokumentai, kurie turi būti pateikti: Asmens dokumentas (kopija). Išsilavinimo pažymėjimas (kopija). Panašaus darbo patirtis ar rekomendacijos būtų privalumas. Darbo laikas: 8.00 – 16.30.

Raštinės vadovas (-ė): Mokyklos raštinės darbo organizavimas. Siunčiamų ir gaunamų dokumentų apskaitos užtikrinimas, naujų dokumentų rengimas ir įforminimas. Mokyklos archyvinių dokumentų tvarkymas. Darbas su priskirtomis duomenų bazėmis.Dirbti nuo 2024-09-01. Darbo sutartis neterminuota. Reikalavimai: ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas;gebėjimas dirbti komandoje;puikus valstybinės kalbos mokėjimas;išmanyti informacines technologijas ir gebėti jas taikyti;gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemasDokumentai, kurie turi būti pateikti:Asmens dokumentas (kopija).Išsilavinimo pažymėjimas (kopija).Panašaus darbo patirtis ar rekomendacijos būtų privalumas. Darbo laikas: 8.00 – 16.30.

Pastatų priežiūros specialistas (-ė): Nesudėtingas statybos remontas pastatų viduje ir lauke, vidaus ir lauko inventoriaus remontas. Darbas nuo 2024-05-01.Reikalavimai:Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas. Be žalingų įpročių. Nesudėtingo statybos remonto pastatų viduje ir lauke, vidaus ir lauko inventoriaus remonto patirtis būtų privalumas. Dokumentai, kurie turi būti pateikti: Asmens dokumentas (kopija), Išsilavinimo pažymėjimas (kopija). Darbo laikas: 8.00 – 16.30.

Mokytojo padėjėjas: (lietuvių mokomąją kalba) dirbti spec. klasėje, 1 etatas. Darbuotojas (-a), dirbantis (-i) pagal neterminuotą darbo sutartį. Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas, gebėjimas dirbti komandoje. Dokumentai, kurie turi būti pateikti: Prašymas dalyvauti atrankoje. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Gyvenimo aprašymas.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Mokytojas (-a), dirbantis (-i) pagal priešmokyklinio ugdymo programą:  Priešmokyklinio ugdymo pedagogas rusų mokomąja kalba priešmokyklinėje grupėje nuo 2024-09-01.   0,5 etato. Neterminuota darbo sutartis.

Siūlomas darbas gimtosios (rusų) kalbos mokytojui:   Darbo aprašymas: Gimtosios (rusų) kalbos mokytojo darbas nuo 2024-09-01.   1,0 etatas. Neterminuota sutartis.

Informacinių technologijų mokytojas (-a): IT mokytojo darbas nuo 2024-09-01.   1,0 etatas. Neterminuota sutartis.

Matematikos mokytojas (-a): Matematikos mokytojo darbas nuo 2024-09-01.  1,0 etatas. Neterminuota sutartis.

Pradinio ugdymo mokytojas (-a): Pirmos klasės lietuvių  mokomąja kalba mokytojo darbas dirbti su spec. poreikius turinčias  mokiniais nuo 2024-09-01.   1,0 etatas, neterminuota sutartis.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a): Darbas nuo 2024-09-01.  1,0 etatas. Neterminuota sutartis.

Specialusis (-ioji) pedagogas (-ė):  Spec. pedagogas rusų/ lenkų mokomąja kalba klasėse .  Darbas nuo 2024-09-01.  1,0 etatas. Neterminuota sutartis.

Specialusis (-ioji) pedagogas (-ė): Spec. pedagogas lietuvių mokomąja kalba spec. klasėse.  Darbas nuo 2024-09-01. 1,0 etatas. Neterminuota sutartis.

Logopedas (-ė): Logopedo rusų mokomąja kalba klasėse. Darbas nuo 2024-09-01.  1,0 etatas. Neterminuota sutartis.

Logopedas (-ė): Logopedo lietuvių mokomąja kalba klasėse. Darbas nuo 2024-09-01. 1,0 etatas. Neterminuota sutartis.

Reikalavimai:

– aukštasis išsilavinimas edukologijos srityje

– mokytojo kvalifikacija

– pretendentas turi išmanyti informacines technologijas ir gebėti jas taikyti;

– pretendentas turi gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija
  3. Asmens išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos
  4. Gyvenimo aprašymas

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

el.paštu: rastine@lazdynu.vilnius.lm.lt

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu

Su pasirinktais kandidatas bus susisiekta telefonu.

Kontaktinė informacija:

Vilniaus Lazdynų mokykla, Žėručio g. 4 Vilnius, tel. (8 5) 244 5158;

Skip to content