Menu Close

Jie gyveno šalia mūsų

Rugsėjo mėnesį Vilniaus Lazdynų mokykloje startavo Olga Lengyel Instituto (sutrumpintai – TOLI)
finansuojamas projektas „Jie gyveno šalia mūsų”.
Pagrindiniai projekto tikslai:
– suteikti moksleiviams žinių apie žydų tautą, jos ilgą istoriją ir turtingą kultūros paveldą ne Holokausto
kontekste
– suteikti moksleiviams žinių apie Lietuvos žydų bendruomenę ne Holokausto kontekste
– suteikti besimokantiesiems žinių apie Holokaustą, nagrinėjant šį praeities įvykį pasaulyje ir Lietuvoje
– pagilinti moksleivių Holokausto suvokimą, taikant metodus, skatinančius kritinį mąstymą ir refleksiją.
Ugdomos kompetencijos :
Komunikavimo kompetencijos: išsakyti mintis, išklausyti, komunikuoti, reikšti nuomonę.
Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos: mąstyti kūrybingai, inicijuoti idėjų įgyvendinimą, aktyviai ir
kūrybingai veikti.
Pažinimo kompetencijos: klausti ir ieškoti atsakymų, daryti išvadas, plėsti akiratį, stebėti, vertinti.
Socialinės kompetencijos: gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus, dalyvauti bendruomenės ir
visuomenės gyvenime, formuoti empatiją.

Projekto temos: Holokausto istorija, Lietuvos žydų istorija ir žmonių likimai. Dalyvauja 9a kl. Atsakinga už
projektą anglų kalbos vyr. mokytoja Ana Sosnovskaja. Projekte dalyvauja mokytojai: R.Dancevičienė,
I.Diržius, S.Zapolska, S.Peseckaja, E.Vaitiekūnienė, T.Moskaliova.
Projektas bus įgyvendintas 2022 m. (iki 2022 m. gruodžio pradžios).
Projekto metu moksleiviai pagilins žinias apie žydų tautą, jos ilgą istoriją ir turtingą kultūros paveldą,
apie Lietuvos žydų bendruomenę ne Holokausto kontekste, apie Holokaustą, nagrinės šį praeities įvykį
pasaulyje ir Lietuvoje. Projekto veiklos pagilins moksleivių Holokausto suvokimą, taikant metodus,
skatinančius kritinį mąstymą ir refleksiją. Pagrindinė veikla – integruotos istorijos, muzikos, dailės,
etikos, anglų kalbos pamokos, online projekto pristatymas, ekskursijos, edukacinė veikla.

Skip to content