Menu Close

Priėmimas į mokyklą

TĖVELIŲ DĖMESIUI

INFORMUOJAME, KAD PRIIMTŲ MOKINIŲ TĖVELIUS, KURIE NEGALI PASIRAŠYTI
MOKYMO SUTARČIŲ ELEKTRONINIU PARAŠU, KVIEČIAME
TREČIADIENĮ, BIRŽELIO 29 D. NUO 9.00
Į MOKYKLĄ PASIRAŠYTI POPIERINES (SPAUSDINTAS) SUTARTIS. 108 KAB.
PRAŠOME ATSINEŠTI SAVO DOKUMENTUS IR VAIKO DOKUMENTUS (GIMIMO
LIUDIJIMAS/PASAS/DOKUMENTAI IŠ MIGRACIJOS DEPARTAMENTO (AR JŲ KOPIJOS)

 

SARAŠAS PRIIMTŲ MOKINIŲ 2022-06-21 

Gerbiami tėveliai,

Laukiame Jūsų pasirašyti mokymo sutartis birželio 22 d. nuo 10.00 iki 15.00 108 kab.

Su savimi prašome turėti mokinio dokumentus ir savo dokumentus (asmens dokumentus, dokumentus iš Migracijos tarnybos, jei turite).

Sąrašas mokinių papildomai priimtų po 2022-06-13 d. Priėmimo komisijos posėdžio

Priėmimas į mokyklą:  sutarčių pasirašymo instrukcija

PRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠAI SU PRAŠYMO E.SISTEMOJE NUMERIU MOK 2022-06-07

PRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠAI SU PRAŠYMO E.SISTEMOJE NUMERIU MOK

TĖVELIŲ DĖMESIUI
INFORMUOJAME, KAD PRIIMTŲ MOKINIŲ TĖVELIAI, KURIE NEGALI PASIRAŠYTI MOKYMO SUTARČIŲ ELEKTRONINIU PARAŠU, BUS PAKVIESTI Į MOKYKLĄ PASIRAŠYTI POPIERINES (SPAUSDINTAS) SUTARTIS.
PAKVIETIMO DATĄ (DATAS) IR LAIKĄ (LAIKUS) PATALPINSIME MŪSŲ MOKYKLOS INTERNETINĖJE SVETAINĖJE ADRESU:
https://www.lazdynumokykla.lt
LAUKITE PAKVIETIMO RAMIAI.

MOKYKLOS PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2022 M. TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS

VILNIAUS LAZDYNŲ MOKYKLOS KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvusis žemėlapis (nuoroda)

Skip to content