Menu Close

Priėmimas į mokyklą

GERBIAMI TĖVELIAI,
KVIEČIAME JUS PIRMADIENĮ, 29 RUGPJŪČIO, Į 108 KAB.
NUO 10.00 VAL. ATEITI Į MOKYKLĄ SU DOKUMENTAIS
(VAIKO IR VIENO IŠ TĖVŲ) PASIRAŠYTI MOKYMO SUTARTIS.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,
ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ПОНЕДЕЛЬНИК С ДОКУМЕНТАМИ
(РЕБЕНКА И ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ), 29 АВГУСТА
В 108 КАБ. С 10.00 ПОДПИСЫВАТЬ ДОГОВОРА ОБ
УЧЕНИИ.

SARAŠAS PRIIMTŲ MOKINIŲ 2022-08-22

 

SARAŠAS PRIIMTŲ MOKINIŲ 2022-06-21 

Sąrašas mokinių papildomai priimtų po 2022-06-13 d. Priėmimo komisijos posėdžio

Priėmimas į mokyklą:  sutarčių pasirašymo instrukcija

PRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠAI SU PRAŠYMO E.SISTEMOJE NUMERIU MOK 2022-06-07

PRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠAI SU PRAŠYMO E.SISTEMOJE NUMERIU MOK

TĖVELIŲ DĖMESIUI
INFORMUOJAME, KAD PRIIMTŲ MOKINIŲ TĖVELIAI, KURIE NEGALI PASIRAŠYTI MOKYMO SUTARČIŲ ELEKTRONINIU PARAŠU, BUS PAKVIESTI Į MOKYKLĄ PASIRAŠYTI POPIERINES (SPAUSDINTAS) SUTARTIS.
PAKVIETIMO DATĄ (DATAS) IR LAIKĄ (LAIKUS) PATALPINSIME MŪSŲ MOKYKLOS INTERNETINĖJE SVETAINĖJE ADRESU:
https://www.lazdynumokykla.lt
LAUKITE PAKVIETIMO RAMIAI.

MOKYKLOS PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2022 M. TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS

VILNIAUS LAZDYNŲ MOKYKLOS KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvusis žemėlapis (nuoroda)

Skip to content