Menu Close

Informatikos ir technologinės kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas pradinėse klasėse

Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Informatikos ir technologinės
kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas pradinėse klasėse“
Vilniaus Lazdynų mokykla dalyvauja projekte „Informatikos ir technologinės
kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas pradinėse klasėse“.
Projekto tikslas – jau pradinėse klasėse padėti ugdyti vaikų informatinį mąstymą
bei gebėjimus sumaniai ir kūrybiškai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis.
Projekte mokykla pradėjo dalyvauti 2020-2021 m.m. o 2021-2022 metais prie
projekto prisijungė dauguma pradinėse klasėse dirbančių mokytojų.
Kad mokytojai galėtų pritaikyti mokymuose įgytas žinias įvairių dalykų pamokose,
įrengta kompiuterinė klasė pradinukams. Mokykloje jau antrus mokslo metus
temos yra integruojamos su technologine kūryba. Mokiniai mokosi programuoti,
modeliuoti 3D, tobulina žinias apie virtualią realybę ir kt.
2022-2023 m. m. 1- 4 klasių mokiniai turi 2 būrelius, kur ugdo naudojimosi
šiuolaikinėmis technologijomis gebėjimus.

Skip to content