Menu Close

Viktorina: ,,Broliai Sniadeckiai bei jų indėlis į Lietuvos chemijos ir fizikos mokslų vystymosi pradžią.“

Antradienį, sausio 30 – tą chemijos dalyko pamokų metu vyko viktorina: ,,Broliai Sniadeckiai bei jų indėlis į Lietuvos chemijos ir fizikos mokslų vystymosi pradžią.“. Dalyvavo 9l, 10l klasės, po 5 asmenys grupėje. Viktorina vyko dviem dalimis. Pirmoje dalyje mokiniai buvo supažindinami su lietuvių – lenkų mokslininkais: Andriumi ir Jonu Snedeckiais. Per chemijos mokytojos skaitytą  pranešimą mokiniai  išsiaiškino, kad Andrius Sniadeckis būdamas chemiku atrado iš vario rūdos cheminį radioaktyvųjį cheminį elementą rutienį (vesterną), parašė pirmąjį Lietuvoje chemijos vadovėlį lenkų kalba Chemijos pradmenys (Początki chemii 2 t. 1800, lietuvių kalba 2004), kuriame propagavo A. L. de Lavoisier teoriją. Veikale Organinių būtybių teorija (Teorya jestestw organicznych 2 t. 1804–11, vokiečių kalba 1810–21, prancūzų kalba 1825) aprašė bendruosius biologijos ir žmogaus fiziologijos klausimus, pabrėžė aplinkos ir organizmo ryšius. Materialistiškai apibūdino gyvybę, kaip ypatingą materijos judėjimo formą, medžiagų apykaitos svarbą gyvybės procesams. Filosofijoje sekė prancūzų švietėjas ir Škotijos mokykla, priėmė kai kuriuos kantizmo elementus. Paskelbė mokslinių darbų biologijos, chemijos, medicinos, geologijos, mineralogijos ir kitais klausimais. Nagrinėjo mitybos, diagnostikos ir gydymo klausimus, didelę reikšmę skyrė ligonio anamnezei, pulso nustatymui. Susipažino su  Andriaus Sniadeckio brolio biografija bei  moksliniais darbais, išsiaiškinę, kad jis pirmas įkūrė Krokuvos universitete pirmąją astronomijos katedrą.

Antroje viktorinos  dalyje mokiniai galėjo patikrinti savo žinias per Kahoot platformą  į pateiktų mokytojos dvidešimt klausimų. Abiejose klasėse pirmąją  vietą užėmė klasės mokiniai buvo įvertinti dešimtukais, antrąją vietą devintukais, trečiąją aštuntukais. Paklausius mokinių nuomonės dėl viktorinos, mokiniai atsakė, kad jiems labai patiko dalyvauti viktorinoje ir tarpusavyje bendradarbiauti.

Aprašą parengė chemijos mokytoja  Nijolia Beker.

 

Skip to content