Menu Close

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 „Bon pierwszaka”

Po raz kolejny Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach realizacji projektu „Bon Pierwszaka” przekazała kompleksowe wyprawki szkolne (plecak z wyposażeniem) uczniom klas pierwszych z polskich szkół.

Premiera RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” przekazała wsparcie
finansowe w formie bonów uczniom klas pierwszych. Bon pierwszaka składa się z dwóch części
– przed 1 września pierwszoklasiści otrzymali wyprawki, czyli plecaki z pełnym wyposażeniem,
przyborami szkolnymi, a następnie jednorazowe stypendia w wysokości 470,00 zł. Pieniężną
część bonu rodzice wydadzą na potrzeby edukacyjne dzieci.
W imieniu całej społeczności Wileńskiej Szkoły Lazdynai serdecznie
dziękujemy Kancelarii Premiera RP oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Skip to content