Menu Close
Lapkričio 20-oji – Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos diena. Būtent šią dieną 1989 metais Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje priimtas pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis užtikrinamos vaiko teisės ir siekiama, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pasiūlė šią dieną paminėti turiningai, sumaniai ir linksmai! Taigi lapkričio 21 d. Mūsų penktokai: 5 L, 5 B, 5 A mokiniai pasitikrino žinias apie savo turimas teises ir savarankiškai sužaidė specialiai sukurtą žaidimą – Vaiko teisių konvencijos protmūšį! Dalyviai gavo po 20 klausimų ir atsakymų rinkinį, žaidimo taisykles bei vienos pamokos trukmės smegenų mankštą.
Kaip ir kiekvienas žmogus, vaikas turi socialines, politines, pilietines, ekonomines ir kultūrines teises, kurios apibūdina, kokių sąlygų reikia vaikui, kad jis augtų sveikas, laimingas, saugioje ir jo poreikius atitinkančioje aplinkoje, turėtų tinkamas sąlygas aktyviai dalyvauti savo valstybės ir pasaulio gyvenime, o prireikus – gautų jam reikalingą pagalbą ir paramą. Vaiko teisės apima vaiko teisę į išlikimą ir gyvenimą; į vaiko visapusišką ir pilnutinį vystymąsi; į apsaugą nuo visų smurto formų, teisę išreikšti savo nuomonę ir būti išgirstam, dalyvauti priimant svarbius sprendimus. Taip pat, vaiko teisės reiškia, kad vaikas turi būti gerbiamas lygiai taip pat kaip ir suaugęs asmuo, kad vaikas yra savarankiškas žmogus, kuriam priklauso tokios pat teisės kaip ir suaugusiam, tik jam reikia tam tikros suaugusiųjų pagalbos ir papildomos apsaugos dėl to, kad vaikas auga ir vystosi.
Klasės vadovai: Svetlana Liutkevič, Agata Babinska, Edita Karpovič-Pilipavičienė.
Skip to content